Melges Norway kansellerer Ranking 2015

Som en konsekvens av Norges Seilforbunds styrevedtak 14/4, vedrørende endelig form på seil lisens for 2015, kansellerer dessverre Melges Norway Norges / regions Rankingene for 2015.
Den vedtatte lisensordningen sier at alle klasser som har en regional og/eller nasjonal ranking er lisenspliktige, herunder Express, Melges, Knarr og ORCi. Det vil være regattaene definert inn i de aktuelle rankingene som er de lisenspliktige regattaene. Norgesmesterskap er lisenspliktig for alle klasser.

I samarbeid med Expressklubben har vi sammen gitt tilbakemelding til NSF med våre synspunkter rundt lisensordningen. Vi har likevel ikke lyktes med å oppnå en ordning som vi opplever som rettferdig mellom kjølbåtklassene.

Avlysningen av de regionale regattaene betyr at seilere i Melges 24 kun er lisenspliktige ved Norgesmesterskap, i likhet med øvrige kjølbåtklasser. I Norgesmesterskap kan man velge å løse en engangslisens. Utover Norgesmesterskap er lisens valgfritt for alle medlemmer i Melges Norway og kan kjøpes på NSF sine sider.
http://seiling.no/index.php/regattaseiling/registrering

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål eller tilbakemelding rundt regionale regattaer og/eller lisensordningen.

Se oppdater Melges Norway Terminliste for 2015. Terminliste 2015_rev02-JIH

Jan Inge Hellesmark, Leder Melges Norway
91556630

Posted in Uncategorized.