The Spinnaker – Melges klubbens NM trofe

Melges klubben er kanskje den eneste klubben med en futuristisk vandrepremie. Les mer om “The Spinnaker” i denne artikkelen.

The_Spinnaker

“The Spinnaker” er sponset av Seilmagasinet og er en vandrepremie. Premien kan vinnes til odel og eie av det laget som vinner den fem ganger alternativt fire ganger på rad. Første gang ble “The Spinnaker” vunnet av Team Baghdad med Fruen Maren på andre plass og Paul Davis på tredje. Siden 1998 har Team Baghdad vunnet NM 2 ganger det samme som Team LEK. Team Fruen Maren har vunnet “The Spinnaker” hele tre ganger.

Dsc01716-1X

I forkant av NM i Asker 1998 fikk designer Birger Kullmann i oppdrag med å lage et trofe og vi har tatt oss en prat med ham.

Samtale med Birger Kullmann;

Hvem var det som gav deg oppdraget med å lage et trofé til Melges klubben?

Oppdraget med å kreere Melges trofeet fikk jeg sålangt jeg kan se medio
1998 av Morten Jensen, dengang som nå, redaktør av “seilmagasinet”, og
selv en av norges beste seilere.

Hva er ideen bak ”The Spinnaker”?

Ideen med “Gennakeren” var at jeg ville prøve å lage noe som var helt
skåret ned til det minimalistiske uten at det skulle være så abstrakt
at man måtte sette merkelapp på for å forstå hva det var. Jeg ville
lage noe som også reflekterte marin teknologi og utvikling og spilte
tilbake på båtklassen det skulle være til. Samtidig måtte det være av
en størrelse, vekt og utforming som gjorde det enkelt å flytte rundt
på.

Hvordan har du produsert skulpturen?

Løsningen ble å 3D modellere det hele slik at en flerakset fresemaskin
kunne brukes, og å benytte et konstruksjonskum (PVC sandwich
kjernemateriale) som materiale som både er lett og ikke hardere å
maskinere enn at det ikke koster skjorta. Valget av fresing og
kostnadshensyn bidro også til å understøtte ideen om å la båten komme
planende ut av ut av en “blokk” som også ville være den “tunge” delen
som både visuelt og fysisk gjør at modellen kan stå på et plant
underlag. Dynamikken i båten og det moderne og futuristiske ved den
understrekes ved at du ser den voldsomme gennaker “bykse” mot deg og at
forskipet “henger” fritt i luften, m.a.o. “vill” plan med god skjæring,
og altså akkurat det som er en Melges sin beste side, og som gjør slike
båter en smule mere spennende enn å seile Drake eller annet gammelt
nostalgisk båtmateriale etter min mening.

Takk for praten.

Ta gjerne en titt på Birger Kullmanns hjemmesider www.kullmann.no

Posted in Uncategorized.

Leave a Reply