2013 International Melges 24 World Council AGM

Under styremøte 22/10 i Melges Norge ble Agenda til årets AGM behandlet.

Melges Norges styre ber medlemmene (Full Membership) gjennomgå styrets innstilling og kommentere denne.

Kommentarer sendes på email: jan.inge ATT x35.no med heading:

“Melges Norge, AGM 2013”,

Svarfrist for innspill er utsatt til 20. november, 12:00

2013 International Melges 24 World Council AGM, AGENDA:

1. NA

2. For Info

3. For Info

4. For Info

5. For Info

6. Financial Report and Budgets: Melges Norge: Ikke styrebehandlet 22/10.

7. For Info

8. For Info
9. Builders Reports
– Builder Enhancement: Keel Box: Melges Norge: Styret ikke tatt endelig avgjørelse
– Builder Enhancement: Optional Tilting World Trailer: Melges Norge: JA

10. Election of officer: Melges Norge: Ikke styrebehandlet 22/10.

11. National Class Association Submissions to AGM
1. Italian Melges 24 Class

1.: Melges Norge: NEI
2.: Melges Norge: JA
3.: Melges Norge: NEI

2. German Melges 24 Class
Melges Norge: JA

3. Norwegian Melges 24 Class
Melges Norge: JA

12. Proposed Rule Changes
1. IMCA Executive Committee rule change proposals:
– Recording Of Measurement Certificates: Melges Norge: JA
– Mainsail Batten Rule Clarification: Melges Norge: JA
– Short Stanchion Rule Change Confirmation: Melges Norge: NEI
– Clarification of Crew Limitation rule: Melges Norge: JA

2. Melges Performance Sailboats rule change proposals
– Stanchion Height and Retrofit: Melges Norge: NEI
– Hiking Line Deflection: Melges Norge: NEI
– Seated Hiking: Melges Norge: NEI
– Weight Limit: Melges Norge: NEI
– Optional Mainsheet Bridle System: Melges Norge: NEI

13: NA

14. For Info

15. Future Events, proposals & decisions
– Worlds 2015 (EU): Melges Norge: Middlefart, Denmark
– Worlds 2017 (EU): Melges Norge: Aarhus, Denmark

16. NA
17. NA

Posted in Uncategorized.

Leave a Reply