Kontingent for 2014 Melges Norway

Minner om at kontingent for 2014 skal være betalt for å seile HRW.

Årsmøtet 2013 satte kontingenten til NOK 2.000,-
Vi ber alle båteiere/syndikater å betale kontingent NOK 2.000,- for 2014.

Som tidligere år dekker denne årsavgiften båten og inntil 6 navngitte eiere og mannskap, og inkluderer også den nasjonale klasseklubbens årsavgift EUR 85,- pr. båt til den internasjonale klasseklubben IMCA. Vennligst påfør seilnummer og de inntil 6 navnene dere betaling dekker, evnt. send navnene pr. email tilmail@melges.no,
Betaling NOK 2.000,- til Konto: 9041.06.52527

Posted in Uncategorized.

Leave a Reply