Medlemskontingent til Melges Norway for 2016.

Det er nå tid for å betale medlemskontingent til Melges Norway for 2016. Årsmøtet vedtok kontingenten til, NOK 2.000.

Vi ber alle båteiere/syndikater å betale kontingent NOK 2.000 for 2016. Som tidligere år dekker denne årsavgiften båten og inntil 6 navngitte eiere og mannskap, og inkluderer også den nasjonale klasseklubbens årsavgift EUR 90,- pr. båt til den internasjonale klasseklubben IMCA.
Vennligst påfør seilnummer og de inntil 6 navnene deres betaling dekker, evt. send navnene pr. mail til mail@melges.no slik at vi kan få lagt dette inn i den offisielle medlemslisten på IMCA’s hjemmeside under Class Membership. Klasseklubben sender ikke ut faktura for kontingent.
For å seile regatta / NM 2016 er det i følge klassereglene et krav å være medlem av klasseklubben.

Betal kontingent NOK 2.000 til:
Melges Norway, Thomas Heftyes gate 6 B, 0264 Oslo
Konto: 9041.06.52527
IBAN: NO 79 9041 0652 527 BIC/SWIFT: HANDNOKK

Posted in Uncategorized.