Melges Norway søker nye styremedlemmer

På neste årsmøte takker flere av våre styremedlemmer for seg.

Følgende takker for seg i styret i Melges Norway:
Kristian Notto, styremedlem, med ansvar for region øst (Styremedlem siden 2013)
Jan Fredrik Dyvi, styremedlem, med ansvar for region øst (Styremedlem siden 2014)
Jan Inge Hellesmark, styreformann, (Styremedlem siden 2012, Styreformann fra 2014), flyttet til Sør Korea feb. 2016.

Annette Haugsdal, tar gjenvalg som styremedlem, med ansvar for region nord.
Arne David Andersen, status ukjent.

Melges Norway takker de som går ut av styret for innsatsen for Melges klassen i Norge, og vi søker derfor gode erstattere til disse 3.
Valgkomiteen ved Peder Nergaard og Jørgen Wathne, søker innspill til styrekandidater fra medlemmene i Melges Norway.
Kontakt Peder: peder ATT nergaard DOT biz, Jørgen: j_wathne ATT hotmail DOT com

Melges seilere, engasjer dere for vedens beste entype båt!

Posted in Uncategorized.