Melges Norway kansellerer Ranking 2015

Som en konsekvens av Norges Seilforbunds styrevedtak 14/4, vedrørende endelig form på seil lisens for 2015, kansellerer dessverre Melges Norway Norges / regions Rankingene for 2015.
Den vedtatte lisensordningen sier at alle klasser som har en regional og/eller nasjonal ranking er lisenspliktige, herunder Express, Melges, Knarr og ORCi. Det vil være regattaene definert inn i de aktuelle rankingene som er de lisenspliktige regattaene. Norgesmesterskap er lisenspliktig for alle klasser.

I samarbeid med Expressklubben har vi sammen gitt tilbakemelding til NSF med våre synspunkter rundt lisensordningen. Vi har likevel ikke lyktes med å oppnå en ordning som vi opplever som rettferdig mellom kjølbåtklassene.

Avlysningen av de regionale regattaene betyr at seilere i Melges 24 kun er lisenspliktige ved Norgesmesterskap, i likhet med øvrige kjølbåtklasser. I Norgesmesterskap kan man velge å løse en engangslisens. Utover Norgesmesterskap er lisens valgfritt for alle medlemmer i Melges Norway og kan kjøpes på NSF sine sider.
http://seiling.no/index.php/regattaseiling/registrering

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål eller tilbakemelding rundt regionale regattaer og/eller lisensordningen.

Se oppdater Melges Norway Terminliste for 2015. Terminliste 2015_rev02-JIH

Jan Inge Hellesmark, Leder Melges Norway
91556630

Kontingent 2015: Lag som betaler før 1. mai får den nye Melges Norway polo.

Det er nå tid for å betale medlemskontingent til Melges Norway for 2015. Årsmøtet vedtok kontingenten til, NOK 2.000.
Lag som betaler før 1. mai får den nye Melges Norway polo (5 stk.)
Vi ber alle båteiere/syndikater å betale kontingent NOK 2.000 for 2015. Som tidligere år dekker denne årsavgiften båten og inntil 6 navngitte eiere og mannskap, og inkluderer også den nasjonale klasseklubbens årsavgift EUR 95 pr. båt til den internasjonale klasseklubben IMCA. Vennligst påfør seilnummer og de inntil 6 navnene deres betaling dekker, evt. send navnene pr. mail til mail@melges.no slik at vi kan få lagt dette inn i den offisielle medlemslisten på IMCA’s hjemmeside under Class Membership. Klasseklubben sender ikke ut faktura for kontingent. Vi minner om at kontingent må være betalt for å bli tildelt plass på land hos KNS. For å seile regatta er det i følge klassereglene nødvendig å være medlem av klasseklubben. Betal kontingent NOK 2.000 til: Melges Norway, Thomas Heftyes gate 6 B, 0264 Oslo Konto: 9041.06.52527 IBAN: NO 79 9041 0652 527 BIC/SWIFT: HANDNOKK

Seillisens 2015

Det har vært presseoppslag og div diskusjoner på forskjellige forum ang endringene som er vedtatt på seiltinget i mars.
På styremøtet i NSF 14/4 var endelig form på Seillisens en del av sakslisten.
Styret i Melges Norway har mottatt lite førstehånds informasjon om prosessen i etterkant av seiltinget i mars, men har blitt lovet å motta informasjon om eventuelt vedtak på NSF styremøte 14/4 så snart vedtak foreligger.
Vi ber derfor medlemmene av Melges Norway IKKE løse lisens før styret i Melges Norway har mottatt mere informasjon fra NSF

Jan Inge Hellesmark, Leder Melges Norway